Chirurgie als redmiddel

Het vooruitzicht van een chirurgische ingreep bezorgt velen een gevoel van onzekerheid. Daarom is het raadzaam dat u zich op voorhand voldoende informeert. Stel alle vragen aan uw arts die nodig zijn opdat u een dieper inzicht verwerft en bijgevolg de mogelijke stress beter kunt hanteren die de voorgestelde potentiële ingrepen bij u teweegbrengen.

Na de ingreep kan een vruchtbaarheidsbehandeling soms noodzakelijk blijken. Het is belangrijk dat u in dat geval geduld aan de dag legt.

Er bestaan diverse vruchtbaarheidsproblemen, zowel bij de man als bij de vrouw, die aangepakt kunnen worden met een chirurgische ingreep. De aandoeningen bij de vrouw die chirurgie vereisen zijn met name endometriose, problemen met de eileiders en myomen. Wat betreft de aandoeningen bij de man, wordt chirurgie veelal voorgesteld voor herstelprocedures van functiestoornissen die een invloed kunnen hebben op het transport van het sperma en/of het spermavocht of voor een spataderbehandeling ter hoogte van de teelballen.

Beslissingen nemen en keuzes afwegen zijn vitale processen wanneer u een operatie overweegt om uw kansen op bevruchting te verhogen.  Daarom is het belangrijk dat u van tevoren alle voordelen en risico's die de eventuele ingrepen inhouden met uw vruchtbaarheidsexpert bespreekt.

In dit deel komt u alles te weten over aandoeningen bij vrouwen en mannen die eventueel een chirurgische ingreep vergen. U vindt hier informatie over de procedures, de bijwerkingen en de resultaten.
 

Chirurgie bij de vrouwen

Chirurgie bij de mannen