Andere medicamenteuze behandelingen

Medicatie bij endometriose

Er valt heel wat te zeggen over deze ziekte. Omdat het onmogelijk is om dit onderwerp hier volledig te behandelen, is het raadzaam dat u een arts raadpleegt voor verdere informatie.

Bij endometriose verschilt de diagnose van patiënte tot patiënte. Het staat vast dat de aandoening een mechanische stoornis van het voortplantingsstelsel kan veroorzaken, maar dat is niet altijd zo. Een laparoscopie kan uitwijzen welke zone is aangetast en die zone kan dan met chirurgie worden gereduceerd. Voor bepaalde vormen worden er geneesmiddelen voorgeschreven. Bij een lichte vorm van endometriose kan een behandeling met medicatie verhinderen dat de ziekte zich verder gaat ontwikkelen. Een dergelijke behandeling zal 3 tot 6 maanden duren.

Werkingsmechanisme

Met een GnRH-agonist wordt getracht het gehalte aan oestrogeen (vrouwelijk hormoon) te laten zakken en daarmee de overtollige hoeveelheid ontwikkeld baarmoederweefsel te doen verminderen. Tijdens de medicamenteuze behandeling wordt het afgeraden om zwanger te raken hoewel het zo goed als onmogelijk is.

De dosering en de timing van alle geneesmiddelen worden bepaald door de arts en hangen af van het lichaam van de vrouw en de ernst van de endometriose. Als de behandeling wordt beëindigd, kan de endometriose terugkeren.

Toedieningswijze

De GnRH-agonisten worden met injecties toegediend. Aangezien deze hormonen over lange periodes moeten worden genomen, bestaan er preparaten met een langdurige werking (zogenaamde depotpreparaten) van 1 tot 3 maanden.

Mogelijke bijwerkingen

 • Gewichtstoename,
 • Vochtretentie,
 • Vermoeidheid,
 • Acne,
 • Haargroei op het gelaat,
 • Samentrekkingen,krampen
 • Prikkelbaarheid,
 • Bij langdurig gebruik van GnRH-analogen kan osteoporose optreden.

 

Medicatie bij hyperprolactinemie

Prolactine is een hormoon dat de melkproductie op gang brengt. Een overdaad aan prolactine (hyperprolactinemie) gaat de productie van LH (luteïniserend hormoon) tegen en vermijdt dus dat een LH-piek de eisprong opwekt. Het meest voorkomende symptoom is galactorroe (vochtafscheiding uit de tepels).

In het geval van hyperprolactinemie moet op de eerste plaats de oorzaak worden bepaald.

Bromocriptine is een dopamine-agonist die wordt gebruikt om de productie van het hormoon prolactine terug te dringen.

Bromocriptine werkt snel. Als er geen enkel teken van een naderende eisprong (productie van eicellen in de eierstokken) wordt vastgesteld, kunnen artsen clomifeen aan de behandeling toevoegen om de eisprong te stimuleren.

Toedieningswijze

Bromocriptine wordt ingenomen in de vorm van pillen tot wanneer er een zwangerschap optreedt. Om het risico op bijwerkingen tot een minimum te beperken, wordt de dosis, die bij voorkeur 's avonds wordt ingenomen, gaandeweg opgevoerd. De inname van dit geneesmiddel wordt stopgezet wanneer een zwangerschap optreedt.

Mogelijke bijwerkingen

Naast hoofdpijn en duizeligheid zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

 • misselijkheid
 • diarree
 • vermoeidheid
 • lage bloeddruk
 • onregelmatige polsslag
 • oogproblemen (in dat geval wordt de behandeling gestopt)