Medisch Begeleide Voortplanting

Wanneer de vruchtbaarheidsproblemen van een koppel niet met medicatie en/of chirurgie kunnen worden opgelost, bestaat de volgende stap erin technieken van medisch begeleide voortplanting te overwegen (MBV).

Voor sommige koppels vormen technieken van medisch begeleide voortplanting zoals IVF de enige behandelingsoptie. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de vrouw ernstig beschadigde eileiders heeft.

Bij medisch begeleide voortplanting hangen de behandelingsvormen af van diverse factoren die zowel met de vrouw als de man verband houden.

De kwaliteit van de eicellen neemt af naarmate de vrouw veroudert. Ondanks alle beschikbare nieuwe technieken, zijn we er nog niet in geslaagd de kwaliteit van de eicellen te verbeteren.

Als de oorzaak van de onvruchtbaarheid bij de man te vinden is, kunnen spermacellen op de plaats van hun ontstaan worden geoogst met de hulp van recente technieken. Dankzij ICSI (de injectie van een spermacel in de eicel) kunnen de eicellen vervolgens met weinig spermacellen worden bevrucht.

Wanneer er geen kwaliteitsvolle eicellen (meer) zijn, kan u eicellen van een donor overwegen. U kan eveneens uw toevlucht nemen tot donorsperma wanneer er een gebrek is aan (geschikte) spermacellen.

Hoewel een geavanceerde vruchtbaarheidsbehandeling evenmin succes garandeert, zijn de slaagkansen bemoedigend. In België worden er jaarlijks ongeveer 16.000 IVF-behandelingen uitgevoerd. Het merendeel daarvan zijn ICSI-behandelingen.

Veel koppels zijn terughoudend en reageren ontzet wanneer ze vernemen welke stadia een MBV-behandeling inhoudt.

Als u de mogelijke opties en de verschillende stadia leert kennen, zal u uw angsten en zorgen beter de baas kunnen. Zo zal u ook beter voorbereid zijn om de stress ten gevolge van de behandeling te hanteren en uw behandeling met vertrouwen kunnen inzetten.

In deze rubriek krijgt u informatie over de bestaande technieken van medisch begeleide voortplanting gaande van IUI (intra-uteriene inseminatie), IVF en ICSI tot de donatie van eicellen en sperma en het draagmoederschap.

 

Technieken van medisch begeleide voortplanting

In de omgangstaal verwijst MBV naar alle technieken die een onvruchtbaar koppel de kans bieden zwanger te worden: er worden diverse medische toepassingen overwogen om de toenadering tussen spermacel en eicel te bevorderen en dus een bevruchting te verkrijgen.

In deze rubriek vindt u een uitgebreide uitleg over de technieken die momenteel het vaakst worden gebruikt.
 

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

In-vitrofertilisatie (IVF)

Andere technieken van MBV