Onderzoeken, symptomen en diagnoses bij de vrouw

In dit deel vindt u informatie over de door het medisch team vereiste basisonderzoeken, de meest gemelde symptomen op het vlak van vrouwelijke onvruchtbaarheid, de aanvullende testen om de oorzaken van de onvruchtbaarheid te bepalen en de diagnoses die het vaakst worden gesteld.

Basisonderzoeken

Symptomen

Aanvullende testen

Diagnoses