De leeftijd

In de loop van het laatste decennium is de keuze voor kinderen op latere leeftijd niet langer een uitzondering. Tal van factoren kunnen een koppel ertoe brengen om hun gezinswens uit te stellen (door hun werk, financiële problemen of gevoelsmatig). Deze beslissing doet jammer genoeg de kansen op een latere zwangerschap dalen.

Gevolgen van de leeftijd op de vruchtbaarheid van vrouwen

De leeftijd van de vrouw is één van de belangrijkste factoren die de kansen op een zwangerschap bepalen. Een vrouw van 37 jaar maakt ongeveer 25% kans op een vruchtbaarheidsprobleem; een vrouw van 41 jaar maakt 50% en een vrouw van 43 jaar 75% kans op vruchtbaarheidsproblemen.

De vruchtbaarheid van de vrouw bereikt een piek in het begin van haar twintiger jaren. Na 35 jaar daalt de vruchtbaarheid heel fors (ongeveer 50% kans ten opzichte van een vrouw in haar twintiger jaren) en op 40 jaar zijn de kansen om zwanger te worden enorm gezakt (ongeveer 10% kans). De grootste invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen is de kwantiteit en de kwaliteit van de eicellen, die beide met de leeftijd dalen.

Uit onderzoeken blijkt dat, zelfs na een bevruchting, het risico op een miskraam met de leeftijd stijgt. Bovendien bestaat er een groter risico op aangeboren afwijkingen. Dat is de reden waarom een prenataal onderzoek gerechtvaardigd is bij zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder.

Gevolgen van de leeftijd op de zwangerschap

De leeftijd van de vrouw is ook een belangrijke factor voor het verloop van een eventuele zwangerschap.

Het is verstandig om u bewust te worden van de aard van deze risico's. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de rubriek Zwangerschap bij vrouwen ouder dan 35 jaar.