De meest voorkomende emoties

Mannen die een traject van medisch begeleide voortplanting afleggen, hebben vaak de volgende gevoelens:

Controleverlies

Tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling herkennen vrouwen hun lichaam vaak niet meer. Hun vruchtbaarheid en toekomst liggen grotendeels in handen van hun artsen. Mannen kunnen dezelfde gevoelens van controleverlies en frustratie ervaren, in het bijzonder met betrekking tot alles wat hun privéleven aanbelangt.

In de meeste gevallen hebben zij het gevoel dat hun relatie wordt bepaald door de menstruatiecyclus van hun partner. Vrijpartijen staan niet meer garant voor genot, maar worden beschouwd als een 'karwei' om een kind te verwekken.

Bezorgdheid

Mannen maken zich vaak zorgen over wat hun partner doormaakt. Vrouwen slikken nu eenmaal veel geneesmiddelen die een negatieve impact kunnen hebben op hun gezondheid, gevoelsleven en stressniveau.

Ze maken zich ook zorgen over wat de toekomst zal brengen als de behandeling mislukt of, integendeel, op meerlingen uitdraait.

Verdriet

Veel mannen zijn bedroefd wanneer een natuurlijke bevruchting niet mogelijk blijkt. De klap is dubbel zo hard wanneer de oorsprong van het probleem bij hen ligt. Sommigen spreken zelfs ronduit van schaamte en een deuk in hun zelfvertrouwen.

Sommige mannen voelen zich 'machteloos' (wat uiteraard volkomen onterecht is). Het gaat zelfs zo ver dat ze gaan twijfelen aan hun sociale status.

Identiteitsverlies

Mannen hebben soms ook het gevoel dat ze worden verstoten omdat ze de verwachtingen op familiaal, sociaal of cultureel vlak niet kunnen inlossen.

Sociaal isolement en eenzaamheid

Het feit dat hun vrienden en naasten wel met succes een gezin stichten, wekt bij bepaalde mannen de indruk dat ze geïsoleerd raken. Ze kunnen ook het gevoel hebben dat ze machteloos staan en hun emoties met niemand kunnen delen.